Informacja w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu dzielnicy Śródmieście na rok 2018 z mieszkańcami dzielnicy

Zarząd Dzielnicy Śródmieście podaje zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Śródmieście na rok 2018 z mieszkańcami dzielnicy:

 1. Do dnia 9 lutego przyjmowanie propozycji do projektu budżetu od mieszkańców Dzielnicy Śródmieście:
  1. przez Radnych Dzielnicy Śródmieście na dyżurach w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ogarnej 29/30 (24, 31 stycznia w godz. 16.30-18.00 oraz 7 lutego w godz. 16.30-18.00), które następnie zostaną przekazane w formie elektronicznej do Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Śródmieście na adres: srodmiescie@gdansk.gda.pl
  2. przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście pocztą elektroniczną na adres: srodmiescie@gdansk.gda.pl
  3. do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Śródmieście w siedzibie przy ul. Ogarnej 29/30
 2. Do dnia 27 lutego opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych( w kwocie 100 780,00 zł) na działalność statutową Dzielnicy Śródmieście w roku 2018
 3. Do dnia 8 marca zwołanie sesji Rady Dzielnicy Śródmieście:
  1. Z przedstawieniem projektu budżetu na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji do publicznej wiadomości  z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Śródmieście na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa w dyskusji nad projektem budżetu.

 

Na podstawie §15 ust 1 pkt 8 w zw. z §34 ust.7 Statutu Dzielnicy Śródmieście stanowiącego załącznik do uchwały LII/1161/14  Rady Miasta Gdańska z dn. 24 kwietnia  2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1946 z 20 maja 2014 r. ze zm.).

Zasady korzystania z projektów organizowanych przez radnych dzielnicy z budżetu RDŚ, adresowanych do Seniorów dzielnicy Śródmieście.

Tegoroczne doświadczenia dotyczące projektów realizowanych z budżetu RDŚ adresowanych do seniorów ujawniły niedoskonałości- nie wszyscy zainteresowani mieli możliwość skorzystania z propozycji, przekazywanie informacji odbywało się w sposób wybiórczy, rodził sie nieformalny podział na seniorów zrzeszonych w różnych organizacjach, klubach i grupach, i niezrzeszonych.

Podczas październikowej sesji, Rada Dzielnicy Śródmieście przyjęła wymienione niżej zasady, które naszym zdaniem eliminują owe niedoskonałości i stwarzają takie same możliwości każdemu zainteresowanemu.

Warto zwrócić uwagę na treść zapisu punktu nr.7 i nr.8 – zachęcają one seniorów  do zawiązywania i utrzymywania kontaktów z RDŚ.

Niniejsze  zasady  zostały  przyjęte  w  drodze  głosowania  podczas sesji  RDŚ

                                         w  dniu  04.10.2017

1.-zapisy  do  uczestnictwa w ogłoszonym projekcie ( np. wycieczka, zajęcia tematyczne, warsztaty) wyłącznie  w  ramach  dyżuru  radnych  w  siedzibie  RDŚ

2.-radni  mogą  wskazać imiennie  seniorów  mieszkańców  dzielnicy  Śródmieście do uczestnictwa tylko w sytuacjach wolnych miejsc,

3.-w  projektach  adresowanych  do  mieszkańców  udział  członków  klubów  seniora  odbywa się na  takich  samych  zasadach,

4.-w  sytuacji,  kiedy  ilość  zgłoszeń  przekracza  ilość miejsc  pierwszeństwo  mają  osoby  dotychczas ( w danym roku)  nie  korzystające  z  ofert,

5.-informacja  o  zapisach  na  konkretną  ofertę  jest  podawana  do publicznej  wiadomości  co najmniej  dwa tygodnie  przed  wydarzeniem-w  tablicach  ogłoszeń  RDŚ,  na stronie  internetowej,  w  siedzibie  RDŚ ( okno i tablica ),

6.-w  zgłaszanym  projekcie  adresowanym  dla  Seniorów  dzielnicy  Śródmieście,  Komisja  ds  Seniorów  wyznacza  ze  swojego  grona  koordynatora  projektu  od  momentu  rozpoczęcia  przyjmowania  zgłoszeń,

7.-organizacje  zrzeszające  Seniorów  zgłaszają  projekty  w  swoim  imieniu  poprzez  wybranych  przez  siebie  radnych,

8.-RDŚ  nie będzie  stosowała  jakichkolwiek  form  preferencji  dla  organizacji  zrzeszających  Seniorów,  względem  pozostałych,  nie  zrzeszonych  Seniorów  dzielnicy  Śródmieście.

9.-rozprowadzanie  kart  „Kawa dla  Seniora” odbywa  się  wyłącznie  w  siedzibie  RDŚ. Rozprowadzanie  kart jw. dla  członków  organizacji  zrzeszających  Seniorów  możliwe  jest  na  podstawie  uprzednio  dostarczonej  listy  sporządzonej  według  dotychczas  obowiązujących  ustaleń. Radni  RDŚ  mogą  pobrać uznaniowo  niewielką  ilość  kart  do  rozprowadzenia  według  dotychczas  obowiązujących  ustaleń.

Tańsza kawa dla seniora- edycja 2017/2018

Szanowni Seniorzy Śródmieścia 🌼

Już dziś, 4 października, w godz. 16.00-18.00, w siedzibie Rady (Ogarna 29/30),

można odbierać karty umożliwiające zakup kawy lub herbaty ( w wybranych lokalach) w promocyjnej cenie- 2 zł.

Karty są bezpłatne, wydawane będą do wyczerpania zapasu i po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty.

W kolejnych tygodniach karty można odbierać podczas dyżurów Radnych, w każdą środę miesiąca, w godz. 16.00-18.00.

Zapisy na wycieczkę do Grudziądza

Szanowna Seniorko i Seniorze Śródmieścia 
Rada Dzielnicy zaprasza 14 sierpnia (poniedziałek) na
jednodniową wycieczkę do Grudziądza.
W ramach wycieczki przewidziano kąpiele solankowe w Geotermia Grudziądz

Zapisy osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście,
ul. Ogarna 29/30 w dniu 9 sierpnia(środa) na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta-rencisty ZUS
Decyduje kolejność zgłoszeń !

fot: L.A. Cannons/Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

Rada Miasta Gdańska już po raz 10-ty organizuje „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy”, którego celem jest zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy – szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

W sylwestrowy wieczór Gdańszczanie będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrywać nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy od 30 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017 wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym, Zielonej Bramie oraz przy molo w Brzeźnie) szklane butelki po napojach, którymi będą witali Nowy Rok. W każdej butelce powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika konkursu. W tym roku poszerzamy jeszcze formułę konkursu o akcję społeczną – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.
W konkursie będą mogły wziąć udział osoby bawiące się na Targu Węglowym podczas wielkiego muzycznego wydarzenia kończącego rok 2016 – na plenerowym Koncercie Sylwestrowym. Butelki do pojemników można będzie też wrzucać przy molo w Brzeźnie i przy Zielonej Bramie

 

W tym roku beneficjentem butelkowej akcji będzie po raz pierwszy jedno z gdańskich hospicjów. – Za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w okresie trwania akcji Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2017 groszy na cel charytatywny – mówi Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. -Możemy mieć nadzieję, że butelek będzie przynajmniej tyle co w roku ubiegłym tj. ponad 700 kg – dodaje Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

4 stycznia komisja konkursowa (złożona z przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.) wylosuje butelki, których właściciele otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Wrzucając do pojemników pustą butelkę można wygrać: miejski rower, smartfon, odtwarzacze blu-ray, miniwieże hi-fi, oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Zakład Utylizacyjny.

Zapraszamy do dobrej i ekologicznej zabawy.

 

http://www.gdansk.pl/rada-miasta/Sylwestrowy-Konkurs-Butelkowy,a,67413