Archiwum kategorii: Bez kategorii

Urodziny pisarza Brunona Zwarry

Szanowni Państwo,
okazja szczególna, gdański pisarz, autor m.in. ,,Wspomnień gdańskiego bówki”, w których nostalgicznie i wzruszająco opisał Gdańsk w okresie międzywojnia, obchodzi 97. urodziny.
My- gdańszczanki i gdańszczanie, zróbmy prezent Brunonowi Zwarrze, pisząc krótki tekst literacki w dowolnej formie – wspomnienie, wiersz, esej, list do pisarza, kilka słów refleksji.
Można je zamieścić, jako post w wydarzeniu albo przesłać na adres: stowarzyszenie.bg@gmail.com lub pocztą: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, do końca października br.
Najciekawsze teksty literackie zostaną przekazane pisarzowi, a wszyscy, którzy nadesłali prace, otrzymają wyjątkowy prezent: kalendarz z limitowanej edycji na rok 2017 przygotowany specjalnie z okazji 97. urodzin Brunona Zwarry przez Radę Dzielnicy Śródmieście.
Drodzy Mieszkańcy Gdańska!
Już 15 października, na boiskach Przymorza i Zaspy, odbędzie się jesienna edycja turnieju dzikich drużyn „Do Przerwy 0:1”. Na wydarzenie, które ma już stałe miejsce w trójmiejskim kalendarzu imprez sportowych.
 
Tej jesieni tradycyjnie rywalizacja odbędzie się w pięciu kategoriach: Zespoły dziewczęce oraz roczniki: 2004 i młodsi, 2001/2003, 1998/2000, 1997 i starsi.
 
Uwaga! Serdecznie zapraszamy zespoły, w skład których wchodzą członkowie rodziny. Szczególnie mile widziane będą drużyny wielopokoleniowe.
 
Zapisy od godz. 9.00 na stadionie MOSiR w Gdańsku przy ul. Meissnera. Początek turnieju godz. 10.00.

ZAPROSZENIE! Otwarcie nowej siedziby Rady Dzielnicy

Z A P R O S Z E N I E

 

Rada Dzielnicy Śródmieście

wraz z

Klubem Seniora „Motława”

mają  zaszczyt zaprosić:

Na otwarcie siedziby Rady Dzielnicy Śródmieście

Wydarzenie ma charakter dnia otwartego Rady, który odbędzie się w godzinach 15:00 – 17:00. Na godz. 16:00 zaplanowane jest oficjalne przecięcie wstęgi przez Prezydenta Pawła Adamowicza.

Adres: ul. Ogarna  29/30 w Gdańsku

Zwiększenie obszarów objętych opłatami parkingowymi w Śródmieściu

Przypominamy, że od 1 października poborem opłat objęte zostaną zarówno nowe obszary miasta, jak i miejsca, w których pobór opłat zostaje rozszerzony o przylegające do obecnej strefy ulice.

Poniżej wykaz ulic, na których nie było dotychczas płatnego parkowania:

ŚRÓDMIEŚCIE:

ul. Czopowa

ul.  Dylinki

ul.  Dyrekcyjna

ul.  Gdyńskich Kosynierów

ul.  Krosna

ul. Kupiecka

ul. Lisia Grobla

ul. Rybaki Dolne

ul. Sieroca

ul. Stare Domki

ul. Targowa

ul. Tartaczna

ul. Wałowa

ul. Wały Piastowskie

Zebranie Rady Dzielnicy w środę 29.06.2016 o 17:30

Zapraszamy Państwa na kolejną sesję Rady Dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, która odbędzie się 29.06.2016 o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej 56.

Plan obrad:

 1. Przywitanie Radnych przez Przewodniczącego i otwarcie spotkania.
 2. Zreferowanie przez Radnego Wojciecha Rudnickiego projektu „Chodowiecki-Gross”
 3. Godz. 18:00 Wizyta urzędnika prowadzącego projekt Chodowiecki-Grass
 4. Wizyta przedstawiciela inwestora stawiającego hotel na ul. Długiej i Mieszczańskiej.
 5. Głosowanie dotyczące zaproponowanej nam przez miasto nowej siedziby.
 6. Głosowanie dotyczące przeniesienia lokalizacji  inwestycji RDŚ z 2015 r.
 7. Zaopiniowanie i wyrażenie swojego poparcia dla lokalizacji dwóch placów zabaw będących w trakcie zgłoszenia przez Organizacje Pozarządowe do konkursu na „małe place zabaw” .
 8. Sprawozdanie z działań Zarządu i ustosunkowanie się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące cokwartalnego spotkania z Zarządem Dzielnicy Śródmieście
 10. Informacja na temat obwieszczeń o przystąpieniu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk z terminem wnoszenia propozycji do 5 lipca.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji

Zebrania Rady Dzielnicy mają charakter otwarty. Zapraszamy.

Zapraszamy Seniorów na Piknik. 04 czerwca.

Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na piknik dla Seniorów Dzielnicy Śródmieście w parku przy ul. Św. Barbary, który odbędzie się w sobotę dnia 4 czerwca o godzinie 12:00.

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie zespół muzyczny . który śpiewem umili tę imprezę .
Wspólnie zasiądziemy do biesiady zorganizowanej przez Seniorki z Klubu Motława, który prowadzi Helena Turk.
Jako organizator wydarzenia, członkowie Rady Dzielnicy Śródmieście oraz Klub Seniorów Motława będą zaszczyceni Państwa obecnością.

Czy spalarnia odpadów wpłynie na rozwój Gdańska?

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące wybudowania spalarni odpadów.

Terminarz:

10 MAJA, 17:30, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk,

11 MAJA, 17:30, XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk

12 MAJA, 17:30, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku ul. Marcina Dragana 2, 80-807 Gdańsk