Zakończenie prac zabezpieczających przy skarpie na Biskupiej Górce

Prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej 20. zakończą się 25 lipca br.

Nastąpiła aktualizacja projektu dostosowująca  technologię wzmacniania skarpy do rzeczywistych warunków  gruntowo-wodnych.  Wykonanie dodatkowego drenażu pionowego wiążę się z dodatkowymi pracami, co wymusiło wydłużenie terminu zakończenia prac.

W związku z aktualizacją projektu opracowano aneks do ekspertyzy, który był podstawą do zmiany zakresu projektu. Aneks do ekspertyzy odnosi się jedynie do spraw technicznych.

W takcie prac wykonano odwierty w celu zbadania warunków gruntowo wodnych. Warunki te odbiegały od warunków opisanych w ekspertyzie, która była opracowana jedynie na podstawie sondowań. Aktualnie zastosowane rozwiązanie jest technologicznie korzystniejsze, a nie powoduje zmiany wartości prac.

Na dzień dzisiejszy skarpa, na najwyższym tarasie – tj. na odcinku  najbardziej narażonym na awarię została ustabilizowana. Wykonany został mur oporowy z przyporami, zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy i rozpoczęto prace związane z profilacją skarpy i wykonaniem muru oporowego, od strony budynku. Skarpa zostanie wzmocniona i dodatkowo zastabilizowana przez gwoździowanie. Ze względu na występowanie przesączania wody i konieczności  pionowej jej kanalizacji wykonane zostaną dodatkowe kolumny żwirowe fi 300 o długości 4 m, na górnym tarasie skarpy.

Przypomnijmy, że 13 marca b.r. od skarpy na ul. Biskupiej oderwał się fragment muru. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul. Biskupiej 20 na terenie nieruchomości ul. Na Stoku 11. Podjęto wówczas działania prewencyjne polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego części ul. Biskupiej od skrzyżowania z ul. Na Stoku, zlecona została ekspertyza, która określiła przyczynę awarii, sposób użytkowania do momentu zabezpieczenia oraz metodę i konieczny termin zabezpieczenia. W okresie umocnień został dopuszczony ruch wahadłowy dla pojedynczych pojazdów  (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5t).  Prace trwają od 16 maja br.

fot. portal BiskupiaGórka.pl

materiały prasowe: UM w Gdańsku

Rozstrzygnięto konkurs na centrum kongresowe na Biskupiej Górce

W Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej ogłoszono dziś wyniki Studenckiego Konkursu Architektonicznego na koncepcję centrum kongresowego na Biskupiej Górce. Na konkurs wpłynęło 30 prac, a pula nagród wyniosła 17 000 złotych.

Prace tegorocznej edycji Studenckiego Konkursu Architektonicznego zostały wykonane przez studentów pod kierunkiem wykładowców w ramach projektu semestralnego. Jego tematem było opracowanie koncepcji centrum kongresowego na Biskupiej Górce, zaplanowanego na 2000 uczestników. W ramach centrum należało zaprojektować zaplecze oraz hotele wraz z adaptacją dawnych koszar i schroniska młodzieżowego.

– Takie konkursy są poligonem, polem doświadczalnym zarówno dla studentów, jak i dla nas – mówi Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – W tych projektach jest wiele ciekawych pomysłów, odwagi i fantazji, choć trzeba mieć świadomość, że w takiej formie nie będą one zrealizowane. To raczej możliwy kierunek, w którym mogą pójść potem konkretne rozwiązania.

Był to już dziesiąty z kolei konkurs studencki organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Konkursy organizowane są od 2006 roku, a ich tematem co roku jest inne zadanie dotyczące urbanistyki i architektury Gdańska. Dzięki konkursowi Miasto może zapoznać się z nowymi, ciekawymi i odważnymi pomysłami, a studenci mają okazję na sprawdzenie swoich umiejętności w formule konkursowej oraz zdobycie nagrody.

Prace studentów Politechniki Gdańskiej oceniało Jury w składzie:

Bogdan Rutecki, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG – Przewodniczący

Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Joanna Sidorczak-Heinsohn, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG

Anna Gronowicz-Bhandari, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG

Bazyli Domsta, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Andrzej Kwieciński, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Małgorzata Skrzypek-Łachińska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, sekretarz Jury

Komisja postanowiła nie przyznawać I nagrody. Przyznano natomiast dwie równorzędne II nagrody i jedną III nagrodę, trzy wyróżnienia oraz dwa wyróżnienia honorowe. Oto lista wyróżnionych wraz z uzasadnieniem przyznania wyróżnienia:

II nagroda równorzędna (nagroda w wysokości 4 500  zł) – praca nr 170524

zespół w składzie: Karolina Miękisz, Karolina Paczoska, Marta Romanowska

Interesująca kompozycja zagłębionej części kubatury integrująca różnorodność kierunków i wytwarzająca dobrze funkcjonujące wnętrza; ładne otwarcia widokowe na Śródmieście. Wadą koncepcji jest zbyt powierzchowne potraktowanie struktury architektonicznej oraz rozwiązania funkcjonalne.

II nagroda równorzędna (nagroda w wysokości 4 500  zł) – praca nr 357779

zespół w składzie: Agata Garstecka, Anna Ginter, Hanna Jasińska, Karolina Jankowska, Barbara Kułakowska

Klarowny układ kompozycji urbanistycznej  nawiązujący do drogi rokadowej (fortecznej) i otwierający widok na budynki zabytkowe, koszarowe. Słuszna decyzja o zagłębieniu całości programu poniżej poziomu terenu dała szansę na właściwe wyeksponowanie dzieła koronowego i wytworzenie cennych terenów rekreacyjnych dla miasta. Drobnym mankamentem jest umieszczenie parkingu na przedpolu bastionu.

III nagroda  (nagroda w wysokości 3 500 zł) – praca nr 100529

zespół w składzie: Aleksandra Depta, Karolina Hadziewicz, Anna Rafińska

Praca nagrodzona za umiejętne tworzenie krajobrazu miejsca przez kreowanie form architektonicznych nawiązujących do kontekstu. Mankamentem pracy są rozwiązania funkcjonalne.

 

Wyróżnienia w wysokości 1500 zł otrzymali:

 – wyróżnienie – praca nr 111333 zespół w składzie Tomasz Żygo, Kajetan Witkowski, Mateusz Ferenc,

Praca wyróżniona za umiejętne ukształtowanie architektury jako integralnej części parku i zieleni dzieła koronowego.

– wyróżnienie – praca nr 996114 zespół w składzie Michalina Borak, Patryk Baumgard,

Wyróżnienie za próbę zintegrowania architektury współczesnej z zabudową historyczną poprzez stworzenie interesującej przestrzeni.

– wyróżnienie – praca nr 123456 zespół w składzie Justyna Specht, Magdalena Wilma, Damian Wiliński, Damian Wolant.

Praca wyróżniona za twórcze nawiązanie do najlepszych współczesnych przykładów architektury podziemnej.

Wyróżnienia honorowe:

– wyróżnienie – praca nr 535759 zespół w składzie Ewelina Adamczyk, Bahaa Boukalfouni, Dawid Robaczewski`

– wyróżnienie – praca nr 300530 zespół w składzie Maja Mawusi, Oliwia Mamrot, Iga Nowacka, Robert Nakielski, Szymon Kowalski

Po raz dziesiąty

Tegoroczna edycja jest już dziesiątą z kolei. Przypomnijmy, z czym studenckie zespoły architektoniczne mierzyły się w latach ubiegłych:

– ul. Wałowa i Brama Sobieszewska – 2017 r.

– parkingi wielopoziomowe i Bastion św. Elżbiety – 2016 r.

– Targ Rybny – 2015 r.

– Targ Węglowy – 2014 r.

– Opera Bałtycka – 2013 r.

– Kunszt Wodny na Kanale Raduni – 2012 r.

– Kwartał zabudowy Wały Jagiellońskie / Targ Drzewny / Garncarska – 2010 r.

– Droga do Wolności – 2009 r.

– Targ Sienny i Rakowy – 2006 r.

Fot. Jedna-z-dwóch-równorzędnych-drugich-nagród-zespołu-w-składzie-Karolina-Miękisz-Karolina-Paczoska-Marta-Romanowska.

Tekst i fot.:materiały prasowe UM w Gdańsku

Konkurs na „Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018″

Prezydent Miasta Gdańska po raz trzeci zaprasza do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gdańska, a jego celem jest promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń i estetykę miasta oraz docenienie pomysłowości i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni miejskiej w Gdańsku.

Obcowanie z zielenią jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Przyroda pełni w mieście bardzo wiele istotnych funkcji, od ekologicznej: pochłaniania zanieczyszczenia, zwiększa wilgotność powietrza, zapewnia schronienie, daje pokarm dla owadów i ptaków, po psychologiczną: uspokaja, koi, sprawia, że czujemy się bezpiecznie. W miejscach, gdzie jest dużo zieleni znacznie lepiej odpoczywamy.

Z tego względu tak wiele osób zazielenia swoje najbliższe otoczenie. Często mamy do dyspozycji niewielki przedogródek przed blokiem, balkon lub tylko okienny parapet. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby nawet tak małą przestrzeń uczynić swoją zieloną oazą i zaprezentować innym mieszkańcom roślinne aranżacje na swoim balkonie lub przedogródku.

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: najładniejszy balkon i najładniejszy przedogródek. Autorom zostaną przyznane nagrody w wysokości 1000, 500 i 300 zł. 

Zgłoszenie, do którego należy załączyć 2 do 5 zdjęć aranżacji balkonu lub przedogródka, można nadsyłać do 18.09.2018 r. do godz. 12:00.. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy składać listownie, kurierem na adres Urząd Miejski w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12,
w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. „Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018 r.”.

Formularz zgłoszenia do pobrania tutaj: http://bip.gdansk.pl/subpages/akty_prawne/pliki/2018/PMG_2018_7_935_zal02.pdf

mieszkańcy szukający inspiracji mogą pobrać bezpłatny poradnik balkonowy:

http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76556.asp?soid=0C258A1CC8F447B89413AE39D8990F0E&target=balkon

Festyn, wystawa i spacer na Starym Przedmieściu

Rada Dzielnicy Śródmieście oraz Szkoła Podstawowa nr 67 i Gimnazjum nr 8 zapraszają wszystkich gdańszczan na festyn dzielnicy, który odbędzie 16 czerwca 2018 r, w sobotę.  W programie przewidziano atrakcje związane z historią dzielnicy, zajęcia sportowe oraz konkurs piosenek o tematyce wakacyjnej w języku angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Tegoroczny festyn na Starym Przedmieściu to okazja dla rodzin zamieszkujących gdańskie Śródmieście oraz jego okolice do zapoznania się nie tylko z działającą tu od 1963 r. Szkołą Podstawową nr 67, ale także bogatą historią tej części Gdańska. W godzinach 10:00-14:00 gdańszczanki i gdańszczanie będą mogli zobaczyć wystawę plenerową i spacer opowiadające o historii Starego Przedmieścia, pokazy talentów, turniej piłki nożnej, a także skosztować smakołyków domowej kuchni.

Stare Przedmieście – historia na wyciągnięcie ręki

Stare Przedmieście rozwinęło się w XIV w. Jego głównymi ulicami były Fleischergasse (ul. Rzeźnicka) i Poggenpfuhl (ul. Żabi Kruk), a część terenów przeznaczona cele handlowe. Osiedle ostatecznie zmieniło swój charakter z portowego na reprezentacyjny, oświatowy i militarny. Istniał tu także pierwszy dworzec kolejowy w Gdańsku, zbudowany przez Pruską Kolej Wschodnią.

– Wespół z Muzeum Gdańska oraz Radą Dzielnicy Śródmieście chcemy opowiedzieć mieszkańcom dzielnicy i całego miasta o najciekawszych miejscach Starego Przedmieścia aż po czasy współczesne, np. Kościele św. Piotra i Pawła oraz Kościele i klasztorze Franciszkanów pw. św. Trójcy, które pochodzą z XIV-XV w. Wystawa i spacer opowiedzą także o innych, mniej docenianych, choć równie ciekawych miejscach – mówi Dominika Ikonnikow, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście.

Otwarcie wystawy „Historie Gdańskich Dzielnic – Stare Przedmieście” odbędzie się 16 czerwca 2018 r. o godzinie 13:00 przy Szkole Podstawowej nr 67. 30 minut po otwarciu wystawy spod szkoły przy ul. Żabi Kruk 5 wystartuje godzinny spacer tematyczny po Starym Przedmieściu. Oba wydarzenia zostały sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście.

Festyn po hiszpańsku, angielsku i niemiecku

Tegorocznym organizatorem festynu dzielnicowego została Szkoła Podstawowa nr 67 z oddziałami gimnazjalnymi przy ul. Żabi Kruk 5. Uczestnicy festynu będą mogli obserwować zmagania na polu sztuki i sportu, czy też zjeść treściwą grochówkę i bigos autorstwa wyjątkowych pań kucharek oraz posmakować domowych ciast przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Wszyscy odwiedzający w tym dniu szkołę, będą mogli się przekonać, że warto kształcić tu swoje dzieci w trzech językach obcych.

– Poprzez festyn chcemy nie tylko pokazać, że nasza szkoła jest położona w pięknej i dobrze skomunikowanej, centralnej części Gdańska, ale także, że warto się u nas uczyć. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zwiększenie ilości godzin nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Dążymy do tego, żeby być szkołą wiodącą w kształceniu i rozwijaniu umiejętności językowych, a w najbliższej przyszłości nauczania dwujęzycznego. Kierujemy swoją ofertę do wszystkich mieszkańców Gdańska i okolic. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do wizyty w naszej szkole. Festyn dzielnicowy to najlepsza okazja do poznania naszej oferty – mówi Mirosława Kowal, dyrektor SP nr 67 i Gimnazjum nr 8.

Do Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk można dotrzeć samochodem oraz komunikacją miejską – tramwajami nr 3, 8, 9, a także kolejką SKM i autobusami.

Program Festynu Dzielnicy Śródmieście

Kiedy?: 16 czerwca 2018 r., godz. 10:00-14:00

Gdzie?: Szkoła Podstawowa nr 67 i Gimnazjum nr 8, ul. Żabi Kruk 5

Udział: bezpłatny

  • Prezentacje wokalno-taneczne klas gimnazjalnych do piosenki o tematyce wakacyjnej w języku obcym (angielskim, niemieckim lub hiszpańskim),
  • pokaz talentów,
  • ogłoszenie wyników przeglądu piosenki obcojęzycznej
  • finał turnieju piłki nożnej
  • kawiarenka: grochówka i bigosik
  • o godz. 13:00 otwarcie wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum Gdańska i Rady Dzielnicy Śródmieście
  • o godz. 13:30 sprzed szkoły rusza spacer historyczny po Starym Przedmieściu, który poprowadzą Dorota Kucharczyk i Klaudiusz Grabowski

fot. źródło Gedanopedia