Informacja w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu dzielnicy Śródmieście na rok 2018 z mieszkańcami dzielnicy

Zarząd Dzielnicy Śródmieście podaje zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Śródmieście na rok 2018 z mieszkańcami dzielnicy:

 1. Do dnia 9 lutego przyjmowanie propozycji do projektu budżetu od mieszkańców Dzielnicy Śródmieście:
  1. przez Radnych Dzielnicy Śródmieście na dyżurach w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ogarnej 29/30 (24, 31 stycznia w godz. 16.30-18.00 oraz 7 lutego w godz. 16.30-18.00), które następnie zostaną przekazane w formie elektronicznej do Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Śródmieście na adres: srodmiescie@gdansk.gda.pl
  2. przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście pocztą elektroniczną na adres: srodmiescie@gdansk.gda.pl
  3. do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Śródmieście w siedzibie przy ul. Ogarnej 29/30
 2. Do dnia 27 lutego opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych( w kwocie 100 780,00 zł) na działalność statutową Dzielnicy Śródmieście w roku 2018
 3. Do dnia 8 marca zwołanie sesji Rady Dzielnicy Śródmieście:
  1. Z przedstawieniem projektu budżetu na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji do publicznej wiadomości  z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Śródmieście na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa w dyskusji nad projektem budżetu.

 

Na podstawie §15 ust 1 pkt 8 w zw. z §34 ust.7 Statutu Dzielnicy Śródmieście stanowiącego załącznik do uchwały LII/1161/14  Rady Miasta Gdańska z dn. 24 kwietnia  2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1946 z 20 maja 2014 r. ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *