Podczas środowych dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy w Gdańsku są gotowe do odbioru Kart Seniora.

Karty Seniora można odebrać za okazaniem legitymacji emeryta – rencisty.

Zapraszamy.

ul. Ogarna  29/30