Zebranie Rady Dzielnicy w środę 29.06.2016 o 17:30

Zapraszamy Państwa na kolejną sesję Rady Dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, która odbędzie się 29.06.2016 o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej 56.

Plan obrad:

 1. Przywitanie Radnych przez Przewodniczącego i otwarcie spotkania.
 2. Zreferowanie przez Radnego Wojciecha Rudnickiego projektu „Chodowiecki-Gross”
 3. Godz. 18:00 Wizyta urzędnika prowadzącego projekt Chodowiecki-Grass
 4. Wizyta przedstawiciela inwestora stawiającego hotel na ul. Długiej i Mieszczańskiej.
 5. Głosowanie dotyczące zaproponowanej nam przez miasto nowej siedziby.
 6. Głosowanie dotyczące przeniesienia lokalizacji  inwestycji RDŚ z 2015 r.
 7. Zaopiniowanie i wyrażenie swojego poparcia dla lokalizacji dwóch placów zabaw będących w trakcie zgłoszenia przez Organizacje Pozarządowe do konkursu na „małe place zabaw” .
 8. Sprawozdanie z działań Zarządu i ustosunkowanie się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące cokwartalnego spotkania z Zarządem Dzielnicy Śródmieście
 10. Informacja na temat obwieszczeń o przystąpieniu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk z terminem wnoszenia propozycji do 5 lipca.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji

Zebrania Rady Dzielnicy mają charakter otwarty. Zapraszamy.

Zapraszamy Seniorów na Piknik. 04 czerwca.

Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na piknik dla Seniorów Dzielnicy Śródmieście w parku przy ul. Św. Barbary, który odbędzie się w sobotę dnia 4 czerwca o godzinie 12:00.

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie zespół muzyczny . który śpiewem umili tę imprezę .
Wspólnie zasiądziemy do biesiady zorganizowanej przez Seniorki z Klubu Motława, który prowadzi Helena Turk.
Jako organizator wydarzenia, członkowie Rady Dzielnicy Śródmieście oraz Klub Seniorów Motława będą zaszczyceni Państwa obecnością.