Rada Dzielnicy Śródmieście serdecznie dziękuje Fundacji Gdańskiej za nieodpłatne przekazanie mebli do siedziby Rady. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Bożenie Kosmali z Fundacji Gdańskiej oraz Pani Helenie Turk z Klubu Seniora Motława, które osobiście były zaangażowane w tą inicjatywę.
Dziękujemy