Obrady Komisji ds. Seniorek i Seniorów Rady Dzielnicy Śródmieście

10 lutego obradowała Komisja ds. Seniorek i Seniorów Rady Dzielnicy Śródmieście. Omawiano plan działania na 2016 r., a także rozmawiano o potrzebach środowisk seniorów w Śródmieściu. Zebrania Komisji odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście.  Zachęcamy lokalne kluby i koła seniorów do kontaktu z Komisją oraz podejmowania wspólnych inicjatyw.

Dominika Ikonnikow, przewodnicząca Komisji

Bohdan Gajkowski, członek Komisji

Maciej Multaniak, członek Komisji

Anna Stawska, członkini Komisji

Barbara Wysocka, członkini Komisji